Isnin, 6 September 2010

Tips 8: Sales Budgeting: Pembelajaran Sub (A) Revenue Forecast

Kebiasaannya ramai usahawan hanya tertumpu dalam mensasarkan jumlah jualan / sales bagi entiti mereka, atau bagi mereka yang lebih terperinci akan 'work-out' sehingga sasaran 'bottom line' iaitu untung bersih / net profit.
Pada asasnya 'forecasting' sebenarnya melibatkan mensasarkan keseluruhan elemen-elemen yang berkaitan kewangan dalam perniagaan kita, iaitu:

1) Jualan / Sales
2) Kos barangan jualan / Cost of sales
3) Kos pekerja / Payroll
4) Lain-lain Kos Operation / Other Expenses
5) Untung Kasar / Gross Profit
6) Cukai Perniagaan atau Zakat
7) Untung Bersih / Net Profit


Ianya kelihatan mudah atau simple sekali. Tetapi bagaimanakah titik permulaan untuk mensasarkan ketujuh-tujuh item di atas? Ini bergantung kepada dua (2) keadaan, iaitu kaedah 'forecast' bagi usahawan yang sedang menjalankan perniagaan dan bakal usahawan yang akan mewujudkan entiti perniagaan barunya.


Bagi para usahawan yang telah lama berkecimpung, untuk menyediakan suatu jangkaan sasaran adalah tidak menjadi satu masalah kerana mareka telah pun mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam selok-belok bidang tersebut. Manakala bagi yang kurang arif dalam hal ini, mereka mungkin mengupah pihak tertentu untuk membuat 'forecasting' bagi syarikat mereka. Cuma di sini kita harus ingat, 'forecasting' yang dibikin oleh pihak ketiga sebenarnya cukup kita katakan sebagai panduan kerana hanya usahawan itu sendiri yang memahami akan irama dan 'tune' perjalanan perniagaannya. Justeru mengapa tidak taukey sendiri yang membuat segala perancangan (master mind) dan pelaksanaannya dilakukan oleh wang dan tenaga kerja yang lain?Sasaran Hadapan bagi Jualan (Revenue Forecast)

Ianya mudah, cuma usahawan perlu mengetahui sedikit tips untuk membangunkan sasaran perniagaan mereka. Justeru sekiranya usahawan mempunyai perkara-perkara atau syarat-syarat yang disebutkan di bawah ini maka bab 'forecasting' akan menjadi mudah sehinggakan anda boleh menjangkakan apa bentuk atau trend perniagaan anda bagi tempoh sekurang-kurangnya lima (5) tahun akan datang.

a) Usahawan mestilah mempunyai data-data atau trend jualan tahun-tahun yang lepas (sekurang-kurangnya 3 tahun yang lepas). Atau lebih baik sekiranya ada mempunyai trend mengikut bulanan. Anda pasti mendapati trend-trend jualan tersebut mempunyai alunan naik turun. Lebih mudah jika anda 'transform' kan maklumat jualan yang berbentuk angka itu kepada bentuk graf bar dengan menggunakan Microsoft Excel. Jika anda perhatikan betul-betul, setiap bulan bagi setiap tahun (trend 3 tahun) alunan jualan bulanannya adalah sama walaupun angka jualan berbeza.

Maka, seterusnya apa yang perlu anda lakukan ialah mengenalpastikan berapakah peratusan peningkatan atau penurunan jualan bagi setiap bulan. Contohnya, apakah peningkatan atau penurunan jualan bagi bulan Januari 2006 ke Februari 2006? Untuk mendapatkan peratusan tersebut maka pengiraan di bawah ini boleh digunakan:[(Jualan Februari 2006 - Jualan Januari 2006)/Jualan Januari 2006] x 100Maka, anda akan dapat menyaksikan peratusan kenaikan atau penurunan jualan tersebut. Seterusnya cuba anda bandingkan jualan bagi bulan Januari 2007 dengan Februari 2007 dengan menggunakan pengiraan yang sama. Sudah tentu sekali lagi anda akan memperolehi peratusan kenaikan atau penurunan jualan bagi dua bulan tersebut.

Dan cuba anda bandingkan kedua-dua peratusan iaitu:


(Peratusan Januari 2006 & Februari 2006) vs (Peratusan Januari 2007 & Februari 2007)


Akan akan melihat satu bentuk peratusan yang seakan-akan sama dan berhampiran. Maka inilah yang dikatakan 'TREND'. Jadi daripada trend ini, ianya memudahkan usahawan untuk membuat 'forecast' pada tahun-tahun yang akan datang. Banyak kaedah pengiraan 'forecast' yang boleh kita gunakan. Sebagai permulaan anda boleh bersandarkan kepada 'peratusan' sepertimana yang diperolehi daripada hasil trend-trend yang lepas. Kerana trend merupakan angka yang tidak menipu!


Contoh Format Bagi Forecasting: