Ahad, 17 Julai 2011

Tips 26: Polisi Modal Kerja


Bagi merangka polisi modal kerja (working capital) dua (2) perkara asas perlu diambil kira:

  • apakah paras optimum modal kerja yang sesuai bagi aset semasa yang perlu dipegang?
  • bagaimana  bisnes perlu membiayai modal kerja?
Paras modal kerja yang dipegang berkait rapat dengan risiko dan pulangan. Semakin tinggi modal kerja bersih dipegang, maka semakin baik peluang bisnes untuk membiayai bil atau hutang jangka pendek, tetapi semakin rendah pulangan yang diperolehi. Ini disebabkan hasil yang disumbangkan oleh aset semasa kurang daripada hasil yang disumbangkan oleh aset tetap.


Tiga (3) pilihan bagi menentukan polisi modal kerja:
  • Agresif - memegang jumlah stok yang minimum, mempunyai polisi kredit yang ketat, impak: kurang kos, keuntungan meningkat.
  • Konservatif - memegang jumlah stok yang tinggi, mempunyai polisi kredit yang longgar, impak: kos meningkat, risiko rendah untuk memenuhi permintaan pasaran.
  • Sederhana - impak yang sederhana antara Agresif dan Konservatif.
Bagaimana untuk memilih polisi modal kerja bagi bisnes kita?
- Pilih berdasarkan kekuatan entiti bisnes kita...