Jumaat, 4 Februari 2011

Tips 20: Kawalan Terimaan Jualan


Wujudkan kawalan bagi jualan masuk terutamanya yang berkaitan:
  • Wang tunai
  • Cek

Methodologi kawalan adalah:
  • Bina laporan jualan bagi setiap individu jualan
  • Lampiran resit penerimaan wang tunai dari pelanggan
  • Lampiran bank-in bagi cek
  • Ketiga-tiga dokumen di atas anda sebagai pemilik perniagaan atau wakil perlu mengesahkannya.