Sabtu, 26 Februari 2011

Penaklukan Awal, Langkah Yang Efisyen


Salah satu faktor efisyen bagi bizman ialah CEPAT, yakni cepat:
  • bertindak
  • mengambil peluang
  • mengelak risiko
  • spesifiknya di sini, penaklukan / cepat bertapak di kawasan baru dan menjadi yang pertama di sesuatu kawasan yang tersiratnya strategik!
  • menjangka peluang masa depan!