Khamis, 4 Ogos 2011

Terhebat Di Bulan Puasa


Analisis berdasarkan cc SOP food cost:
 
Purata jualan gerai-gerai jualan pasar Ramadan di strata Subang Perdana bersamaan RM350 bagi tempoh 3 jam dengan purata kos sebanyak 30% dan purata margin untung kasar 70% yang menyamai purata RM245.

Purata jualan mingguan = RM2,450
Purata kos = RM735
Purata untung kasar = RM1,715

Purata jualan 29 hari = RM10,150
Purata kos = RM3,045
Purata untung kasar = RM7,105
(-) Purata overhead (11%)

Anggaran untung bersih 29 hari = RM5,988.50
dengan jumlah 87 jam niaga! 

(Trend analisis berdasarkan 5 jenis jualan berbeza dengan purata straight line basis)