Jumaat, 1 April 2011

Bisnes Mesti Jujur & Ikhlas

Dalam bisnes perlulah punyai elemen Jujur dan Ikhlas.

Jujur:
  • Jujur dalam urus niaga
  • Jujur dalam penetapan kos
  • Jujur dalam penyediaan bahan
  • Jujur dalam pemasaran
  • Rasulullah berpesan yakni harga wajib ekual dengan timbangan.
Ikhlas:
  • Jual beli produk atau perkhidmatan adalah kerana Allah-Habluminallah
  • Jual beli produk atau perkhidmatan adalah kerana hubungan makhluk - Habluminannas