Sabtu, 31 Julai 2010

Tips 3: Sedikit Modal Tanda Ada, Banyak Modal Perlu BeringatAdunan modal dan keusahawanan yang baik boleh menjayakan suatu perusahaan dan kekurangan salah satu unsur ini pula boleh menghalang kemajuan suatu perusahaan tersebut. Biasanya sebahagian dari keperluan modal perlu disediakan sendiri oleh usahawan dan selebihnya ditambah melalui terbitan modal dan pinjaman dari pelbagai sumber.

Ilham keusahawanan yang dimiliki oleh seseorang usahawan menjadikan beliau aktif dan beransang sekali mencari pelbagai ruang perniagaan tetapi keghairahan ini akan terbantut kerana kurangnya modal yang dimiliki. Oleh yang demikian, beliau perlu mencatukan modal yang ada untuk beberapa projek yang terbaik sahaja.


Sumber Modal


1) Simpanan Sendiri.

Sesuatu perusahaan yang diasaskan dengan sebahagian besar modal sendiri akan memberi keyakinan yang lebih kepada pihak pemilik modal lain termasuklah institusi kewangan dan orang awam untuk memberi tambahan modal bagi pelbagai tujuan urusan perusahaan.

Banyak contoh yang dapat kita lihat di mana usahawan-usahawan kita yang berjaya seperti Tan Sri Dato' Azman Hashim yang membina empayar perniagaannya bermulakan modal sendiri. Pada permulaannya beliau menggunakan modal sendiri kemudian setelah perniagaan tersebut stabil, tambahan melalui pinjaman bank dibuat. Setelah perniagaannya mantap dan menguntungkan, modal dikumpul dengan berkongsi modal melalui terbitan awam saham miliknya. Hasil pungutan modal awam yang dikumpulkan diguna pula untuk membayar balik pinjaman bank dan pembesaran perusahaannya.


2) Modal Ahli Keluarga dan Rakan-rakan.

Simpanan sendiri ditokok tambah dengan modal dari ahli keluarga dan sahabat handai menguatkan lagi asas modal perusahaan yang dijalankan. Kadang kala untuk memulakan sesuatu perniagaan, orang yang mudah memahami ilham perniagaan yang dimiliki ialah ahli keluarga sendiri bersama dengan sahabat yang terdekat. Lagi pula ahli keluarga tidaklah kena membayar bunga, sempat untuk sementara waktu dipusingkan sehingga perusahaan tersebut menjadi stabil. Setelah itu pembayaran balik beserta sedikit peratus keuntungan bolehlah diberikan kepada mereka. Jika mereka ingin kekal menjadi pemegang saham perusahaan tersebut, maka modal mereka tidak perlu dibayar balik, hanya dividen dibayar berdasarkan prestasi perusahaan.


3) Pemodal Persendirian Bermuafakat.

Modal juga boleh dikumpulkan secara bermuafakat di antara para pemodal persendirian. Ada di antara mereka yang mempunyai wang tetapi tidak cukup untuk menubuhkan perniagaan sendiri atau tidak mempunyai kepakaran untuk mengurus sendiri sesuatu perniagaan.

Untuk menjayakan hasrat masing-masing maka orang-orang persendirian yang mempunyai modal bolehlah bergabung tenaga menubuhkan satu perniagaan/perusahaan sama ada secara perkongsian atau persyarikatan.


4) Modal Dari Peruntukan Kerajaan.

Banyak agensi di bawah pelbagai Kementerian menyediakan bantuan modal. Apa yang perlu dilakukan oleh usahawan ialah sentiasa meninjau peluang-peluang peruntukan pinjaman tersebut. Perlu ada 'networking' bagi memudahkan urusan tersebut.


5) Pemodal Usahaniaga.

Sekarang terdapat kecenderungan di kalangan institusi kewangan atau syarikat-syarikat besar di negara kita untuk menubuhkan syarikat pemodal usahaniaga (venture capital) seperti Celcom, Maxis, TM Net, HPA dan pelbagai lagi.

Pada konsepnya syarikat ini menawarkan modalnya kepada mana-mana usahawan yang mempunyai projek yang berdaya maju secara usahasama. Pada kebiasaannya jumlah modal yang sanggup ditawarkan adalah dalam lingkungan 20% hingga 70% daripada jumlah keperluan modal untuk sesuatu projek. Selebihnya akan dikeluarkan sendiri oleh usahawan. dari segi pengurusan biasanya usahawan dipertanggungjawabkan untuk mengurus manakala pengawalan prestasi perusahaan akan dilaksanakan oleh syarikat pemodal usahaniaga melalui wakil-wakilnya dalam Lembaga Pengarah.


6) Institusi Kewangan.

Institusi kewangan seperti bank dan syarikat kewangan adalah sumber yang biasa dikunjungi oleh para usahawan untuk mendapatkan modal, baik ianya berbentuk modal tetap ataupun modal pusingan. Elakkan dari meminjam dari "loan shark" jika kita tiada perisai pertahanan.

Pada peringkat permulaan usahawan tidak perlu gelojoh untuk mendapatkan pinjaman bank. Usahawan perlu mengkaji dengan teliti sejumlah mana harus dipinjam dari bank dan sejumlah mana pula perlu diperolehi dari sumber yang lain. Tersalah membuat penilaian akhirnya usahawan boleh terjerat di dalam urusannya sendiri.


7) Modal Dari Pembekal.

Pembekal juga boleh dijadikan sumber modal pusingan oleh usahawan iaitu konsep pembelian secara kredit. Di mana perjanjian perlu dikuat kuasa bagi terma pembelian dan tempoh pembayaran.

Tips 2: Berhati-hati Apabila Anda Meminjam Modal


Selalunya berita mendapat kelulusan pinjaman modal dari sesebuah institusi kewangan boleh melegakan setiap usahawan, lebih-lebih bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan. Walau bagaimanapun keadaan ini tidak selalunya benar, kerana akan timbul beberapa masalah selepas daripada itu. Antaranya ialah kerumitan untuk membayar balik pinjaman tersebut (kala bulanan) dan tidak cukup wang untuk membiayai kos operasi harian. Walaupun jumlah jualan (sales) bertambah tetapi modal pusingan menjadi semakin merosot dan berkurangan. Sepatutnya semakin banyak wang yang dipinjam maka semakin besarlah perniagaan yang boleh diusahakan.

Sebenarnya, apa jua bentuk pinjaman yang kita diperolehi melibatkan kos. Kos ini termasuklah membayar balik pinjaman bersama-sama dengan faedah yang dikenakan oleh institusi kewangan tersebut.Justeru, semakin banyak kita meminjam maka semakin tinggilah jumlah wang yang perlu kita tanggung. Persoalannya adakah dengan jumlah pinjaman yang kita perolehi berupaya menjana pendapatan dan keuntungan (profit) yang berlipat ganda? Bagi kebanyakan kita, meminjam adalah "mempergunakan wang untuk mendapatkan wang".


Situasi 1:

Katakan kita membuat pinjaman untuk perniagaan kecil sebanyak RM30,000 selama lima (5) tahun dengan dikirakan kadar faedah lapan peratus (8%) setahun. Secara congak, bayaran balik yang perlu dibayar adalah sebanyak RM700 atau selama lima (5) tahun, bayaran balik secara keseluruhan adalah sebanyak RM42,000. Ini bererti terdapat lebihan sebanyak RM12,000 yang terpaksa kita tanggung. Jadi untuk membayar balik jumlah tersebut, kita hendaklah memastikan bahawa perniagaan kita memperolehi tambahan keuntungan mininumnya sebanyak RM700 sebulan atau dalam kata yang lain sekurang-kurangnya kita mesti mendapatkan 8% tambahan hasil daripada jumlah pinjaman. Ringkasnya setiap RM yang kita belanjakan dari jumlah pinjaman tadi, mesti menghasilkan pulangan sebanyak RM1.08 termasuk bayaran pokok.


Timbul persoalan seterusnya, bolehkah kita mendapat hasil sebanyak itu (seperti di Situasi 1) selama lima (5) tahun? Kalau tidak boleh maka terpaksalah kita menggunakan sumber-sumber lain yang ada untuk membiayai pinjaman tersebut. Inilah yang menyebabkan alir keluar wang tunai yang akan menjejaskan perniagaan kita. Dengan itu tiadalah gunanya kita meminjam kerana beban hutang yang kita tanggung akan menyebabkan alir keluar tunai.


Situasi 2:

Seperkara lagi mengapa kita tidak cukup wang tunai kerana kita meminjam lebih dari apa yang diperlukan oleh perniagaan kita. Katakan dengan membuat pinjaman RM50,000, kita mungkin hanya memerlukan RM30,000 sahaja dan selebihnya RM20,000 kita 'reserve' kan untuk kegunaan masa hadapan. Lebih buruk lagi apabila RM20,000 dialokasikan untuk penggunaan yang tidak produktif dan tiada kena mengena dengan perniagaan. Contohnya kegunaan peribadi seperti pembelian kereta dan lain-lain.

Maka dengan meminjam sebanyak RM50,000 bayaran bulanan yang dikenakan adalah sebanyak RM1,167 iaitu pertambahan sebanyak RM467 (Situasi 1 dari pinjaman RM30,000 tadi)Sehubungan itu, kita terpaksa menjana lebihan keuntungan sebanyak RM467 iaitu kenaikan sebanyak 66.7% dari RM700 (Situasi 1). bolehkah pinjaman tersebut menghasilkan pulangan sebanyak itu, lebih-lebih lagi jika tiada usaha atau cadangan jangka masa panjang untuk membesarkan perniagaan bagi menanggung beban pertambahan pinjaman tersebut.


Perkara ini biasanya berlaku di dalam perniagaan atau perusahaan kecil persendirian di mana kita adalah pemiliknya. Lebih-lebih lagi sekiranya laporan wang tunai yang lengkap tidak dibuat. Tanpa disedari kita menggunakan wang pinjaman tersebut kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan keuntungan kepada entiti perniagaan kita. Justeru uusaha melipat ganda jualan dengan strategi pemasaran yang efektif perlu dilaksanakan kerana itu sahaja caranya bagi kita memastikan paras keseimbangan pembayaran modal pinjaman dapat dilunaskan.

 

Seperkara yang mungkin berlaku ialah kegagalan kita menguruskan secara berkesan ke arah aliran tunai dalam perniagaan. Biasanya dengan meminjam, kita yakin bahawa masalah wang tunai akan pulih dan tidak payahlah merancang. Tetapi sedarkah kita bahawa sesuatu perniagaan akan gagal sekiranya kita tidak menyediakan wang tunai yang mencukupi bukan sahaja untuk membayar balik pinjaman modal malah membiayai kos barangan, kos payroll/gaji, kos perbelanjaan lain perniagaan, kos overhead dan cukai perniagaan. Sekiranya kita gagal memperuntukkan elemen-elemen tersebut maka sekali lagi kita gagal dan akan menghadapi masalah aliran wang tunai. Kebanyakan perniagaan gagal disebabkan tiadanya kecairan wang tunai (liquidity) yang mencukupi untuk membiayai perbelanjaan harian secara berterusan.

 

Oleh itu, pengurusan tunai yang efektif dan efisyen sebenarnya memberi kita jalan untuk menggunakan sumber-sumber dalam perniagaan dan membuatpenyediaan yang cukup untuk memenuhi keperluan perniagaan seharian. Perlu disebutkan juga bahawa selalunya aliran wang tunai dan keuntungan perniagaan tidaklah saling berkait kerana kebiasaannya aliran wang tunai menjadi sempit apabila bertambahnya keuntungan. Contoh seperti di Situasi 3 di bawah.


                                 
                                    Situasi 3:

Jika permintaan dari barangan atau perkhidmatan bertambah dari sebelumnya, maka tentulah kita memerlukan wang tunai untuk membeli stok barangan tersebut. Aliran wang tunai juga menjadi lebih sempit kiranya kita membenarkan konsep hutang kepada pelanggan. Sebab itulah walaupun laporan kewangan menunjukkan kita mencapai keuntungan tetapi realitinya wang tunai tiada di dalam akaun perniagaan kita.


Konsep aliran wang tunai amat berhubung rapat dengan konsep pusingan modal justeru seni pemikiran yang inovatif dan kreatif adalah perlu bagi kita dalam semua aspek prinsipal perniagaan.

Tips 1: Persediaan Usahawan Untuk Mendapatkan Bantuan Modal Dari Pemodal Usahaniaga

Telah banyak saranan telah dibuat supaya institusi-institusi kewangan menimbang untuk menubuhkan syarikat modal usahaniaga. Melalui syarikat modal usahaniaga adalah diharapkan agar perkembangan perusahaan Bumiputera dapat dikembangkan. Walaupun melalui konsep modal usahaniaga seseorang usahawan hanya perlu mengemukakan satu cadangan projek perniagaan yang berpotensi tanpa memerlukan cagaran untuk memperolehi modalnya, tetapi usahawan tersebut terlebih dahulu membuat persediaan yang rapi dan kemas iaitu penyediaan Rancangan Perniagaan yang berdokumen. Rencana ini bertujuan untuk mengemukakan panduan agar para usahawan dapat meyakinkan pihak pemodal usahaniaga supaya sanggup menyediakan modal bagi melaksanakan idea perniagaan yang berpotensi itu.

Sesuatu cadangan yang akan dikemukakan oleh usahawan bagi mendapatkan bantuan modal/kewangan biasanya disediakan oleh pihak Perunding Pengurusan yang dibayar perkhidmatannya oleh usahawan. Pada hakikatnya untuk menyediakan satu kertas cadangan bagi maksud ini tidaklah begitu rumit asal sahaja usahawan tersebut memahami secara realiti apa projek yang akan dilaksanakan dan sebanyak mana modal yang diperlukannya serta daripada pihak pemilik modal yang mana satu akan didekatinya.


1) Tujuan & Objektif

Dalam bahagian ini secara ringkas seseorang usahawan hendaklah menjelaskan apa projek yang akan diusahakan oleh beliau. Di samping itu beliau juga hendaklah menjelaskan mengapa memilih projek tersebut untuk diusahakan. Segala bentuk kekuatan dan peluang yang ada berkaitan dengan projek tersebut hendaklah dihuraikan. Secara ringkas, segala kekuatan dan peluang ini akhirnya hendaklah diterjemahkan dalam bentuk perangkaan iaitu apa sebenarnya yang akan dicapai dan dimatlamatkan oleh usahawan tersebut.


2) Jumlah Keperluan Modal

Setelah diterangkan apa barangan/perkhidmatan yang hendak dikeluarkan serta apa yang dijangka akan diperolehi oleh pengusaha tersebut, maka seseorang usahawan itu hendaklah menyatakan berapa jumlah keperluan modal yang diperlukan untuk memulakan projek perniagaan tersebut sehingga perniagaan itu mencapai peringkat kematangan.

Beliau hendaklah menjelaskan bagaimana wang yang diperolehi akan digunakan atau dibelanjakan, bagaimana beliau merancang penyusunan modal yang diperolehi daripada pelbagai sumber dan bagaimana beliau menjustifikasikan sejumlahtertentu diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang dapat menyumbangkan ke arah produktiviti syarikatnya.


3) Strategi Pemasaran

Di sini pengusaha tersebut hendaklah menghuraikan sasarannya dan jumlah pasaran yang diperolehinya sekarang atau yang akan diperolehinya nanti. Beliau hendaklah sedapat mungkin mengetahui sedikit sebanyak tentang pengusaha-pengusaha lain yang mengeluarkan barangan/perkhidmatan yang sama dan yang bakal bersaing nanti. Usahawan juga perlu memahami sifat-sifat utama pasaran atau pelanggannya, tabiat (behaviour) mereka, kehendak (needs) mereka dan sebanyak mana dijangka akan dibelanjakan oleh pelanggannya untuk membeli keluaran beliau.

Di samping itu, beliau juga hendaklah membuat perancangan bagaimana yang sedia ada atau yang dijangka akan didapati, boleh dipertahan serta dikembangkan di masa yang akan datang.


4) Latarbelakang Syarikat

Seseorang usahawan atau pengusaha demi memberi keyakinan kepada pemilik modal selain daripada tiga (3) perkara yang menjadi keutamaan di atas, hendaklah menceritakan sedikit sejarah penubuhan syarikat tersebut (bagi syarikat yang telah sedia wujud). Bagaimana perkembangan syarikat dari segi organisasinya, perkembangannya modalnya, kedudukan para pekerjaannya, perhubungan dengan institusi kewangan, sejarah barangan/perkhidmatan yang akan ditawarkan di pasaran,sifat mutu/kualiti barangan atau perkhidmatan tersebut dan pelan tindakan perniagaan.


5) Huraian Tentang Barangan (Produk)/Perkhidmatan

Di sini usahawan tersebut hendaklah menghuraikan secara terperinci semua jenis keluaran yang dikeluarkan. Apa kebaikan barangan/perkhidmatan tersebut dari segi penggunaan, sifat-sifat keluaran,apa kelebihan barangan/perkhidmatan dengan pesaing lain serta apa istimewanya di pasaran.

Dalam pada itu, kos yang terlibat secara langsung dengan keluaran tersebut juga perlu dijelaskan. Ini adalah penting untuk menentukan barangan/perkhidmatan tersebut adalah yang sebaiknya di pasaran. Sumber-sumber bahan mentah juga perlu dikenalpasti bersama pembekal dan jumlah yang dibekalkan. Ini penting demi memastikan wujudnya daya penerusan dalam pengeluarannya.


6) Penyata Kewangan

Semua perkara yang dibincangkan di atas adalah berbentuk kenyataan atau huraian yang mana semuanya dapat diterjemahkan dalam bentuk perangkaan atau kuantiti. Bagi pihak pemilik modal, mereka lebih berminat untuk melihat apa yang akan diperolehi oleh syarikat tersebut dari segi keuntungan. segala huraian di atas hendaklah diterjemahkan dalam bentuk berapa keuntungan yang diperolehi dan berapa lama mereka akan mendapat balik modal yang mereka telah laburkan tersebut. istilah atau bahasa orang berniaga biasanya disebut "apa bottom linenya".

Di bahagian ini usahawan hendaklah mempersembahkan semua jenis penyata kewangan iaitu:

a) Penyata Untung & Rugi (P&L Statement)
b) Kunci Kira-Kira (Balance Sheet)
c) Penyata Aliran Wang Tunai bagi tiga (3) tahun yang lepas dan tiga (3) ke lima (5) tahun mendatang. (Cash Flow Statement)

Butiran-butiran munasabah bagi setiap penyata kewangan perlu dilampirkan supaya pihak pemberi modal yakin akan 'bottom line'.


7) Struktur Kedudukan Modal

Di sini dijelaskan senarai Pemegang-pemegang saham serta jumlah saham dan modal masing-masing. Diterangkan juga perkembangan modal masing-masing dari mula hingga sekarang. sekiranya terdapat perkembangan modal dalam bentuk Terbitan Hak, Bonus-Dividen,Terbitan Bonus, Stok Pinjaman dan sebagainya maka hendaklah dinyatakan secara terperinci beserta dengan tarikh berlakunya perubahan modal tersebut.


8) Butir-butir Lembaga Pengarah Dan Pengurusan (jika ada).

Khamis, 22 Julai 2010

Perkhidmatan Penyediaan Dokumen Perniagaan

Perkhidmatan Penyediaan Dokumen Perniagaan:

1) Rancangan Perniagaan.

2) Format Laporan Kewangan Perniagaan & Perakaunan Kos.

3) Dokumen Kontrak/Perjanjian Perniagaan.

4) Bengkel/Seminar Pengurusan Kewangan Perniagaan.

5) Modul Rujukan Pengurusan Perniagaan & Kewangan & Bajet Syarikat.
Kepentingan Dokumen Pengurusan Perniagaan:

1) Profile dan pra-prospektus bagi entiti perniagaan anda.

2) Trend data prestasi dan pertumbuhan syarikat bagi tujuan pembiayaan pinjaman, pelaburan, pemilikan peratus modal/saham.

3) Dokumen utama bagi pinjaman kewangan permulaan projek, memperkembangkan kapital/modal untuk Institusi Kewangan/Perbankan/Perdagangan.
Nota sokongan:

- Khidmat disediakan kepada perniagaan berskala kecil dan sederhana i.e peruncitan, penternakan, pertanian, pembuatan/pengeluaran, restoran (F&B Outlet), perkhidmatan dll.

- Latihan/bengkel Pengurusan Kewangan Perniagaan Mikro & Makro.

- Taklimat & sesi perbincangan dengan Pemilik Perniagaan sebelum dokumen dimuktamadkan secara langsung dan tiada kos tersembunyi atau penyerapan kos dikenakan.

- Dokumen yang disediakan mencakupi visual, artwork dan lampiran-lampiran seperti standard requirement Agensi Kerajaan & Institusi Kewangan/Perbankan.

Konsultansi Secara Mobile: 017-3065032

 
(Sila emel akan butiran asas jenis perniagaan/senarai produk@perkhidmatan beserta harga jualan bagi pembinaan P&L statement/Cash Flow/Target Statement)