Jumaat, 14 Januari 2011

Selingan KitaNaichi: Imbasan Scanner


Imbasan peribadi pihak ketiga yang berurusan dengan entiti perniagaan kita adalah amat penting. Atau istilah lain 'scanner'. Apa yang hendak diimbas?

  • Genuine / keaslian pihak yang berurusan. Kesan melalui rekod pendaftaran kerajaan.
  • Fisikal kewujudan entiti mereka. Lawatan senyap ke premis/kilang/dss.
  • Fisikal transaksi mereka. Mohon company profile atau prospectus.
  • Rekod dan dokumen transaksi mereka. Biasanya disertakan bersama company profile.
  • Survey sejarah transaksi mereka dengan pihak-pihak yang pernah berurusan.

Tujuan scanning adalah untuk membendong risiko penipuan transaksi yang menyebabkan kerugian entiti perniagaan kita.