Selasa, 20 Disember 2011

Tips 27: Kaedah COS - Penentuan Awal Untung atau Rugi

Berikut adalah kaedah komputasi Kos Barangan atau Cost of Sale yang merupakan penentuan awal samada perniagaan itu bakal mengalami keuntungan atau sebaliknya, tanpa mengambil kira kos-kos lain.

Ini tips tersebut:

(Sila klik pada imej)