Sabtu, 5 Februari 2011

Tips 21: Perlunya Inventori Untuk Mengelak Kerugian


Inventori atau pengiraan stok barangan jualan setiap penghujung bulan adalah penting bagi:
  • Mengetahui jumlah stok sebenar yang dijual pada bulan tersebut
  • Perancangan pembelian menambah semula stok berdasarkan baki stok
  • Mengetahui samada stok barangan dalam kawalan atau dimanipulasikan oleh mana-mana individu dalaman
  • Mengetahui trend jualan antara bulan-bulan
  • Menyelaras kemasukan jualan dan pembayaran kepada pembekal/pengilang dan sebagainya
  • Laporan inventori bulanan boleh dijadikan dokumen bagi permohonan pembiayaan modal dari institusi kewangan dan perbankan 
Contoh Laporan Cost of Sales